Tech Talk: Multifunktionelt vandhåndteringsprojekt i Odense

Onsdag
13/03-2024
12:15 - 13:00
Online
    Tilmeldingsfrist

    11. marts 2024, kl. 12:00

Info

Everenden er et komplekst vandhåndteringsprojekt, der samler overordnet planlægning (indsatsplaner, klimaplaner, spildevandsplaner, lokalplaner m.m.) med ønsket om, at udvikle den for projektet ”rigtige vandhåndteringsløsning”. Dette er gjort med respekt for de eksisterende forhold og miljø, dialog med lodsejere, samarbejde med myndigheder og udfordring af generelle rammesætninger (herunder BAT og lovgivning).

Gennem idefasen og projektmodningen har VCS haft fokus på at lave et ”samlingsprojekt” som forende lokale projekter og muligheder. Med VCS som projektejer er der skabt et forenet projekt, hvor vandhåndteringen og vandrensningen går hånd i hånd med udvikling af rekreative områder, skovrejsning i bakkelandskab og skabelse af en unik biotop ved Odense Fjord.

I løbet af præsentationen vil tilhørerne blive taget med på rejsen fra projekt-idé, og til hvor vi står i dag, 1 år efter aflevering, med gennemgang af observationer (objektive og subjektive) samt måledata.

Tilmelding

Har du problemer med at tilmelde dig, selvom din organisation er medlem?

Det skyldes, at vi ikke kender din mailadresse (arbejdsmail) endnu!

Du har to muligheder:
1. Send en mail til mh@dnnk.dk og bed om at blive oprettet.
2. Tilmeld dig ved at klikke på ”jeg er ikke medlem” og tilmelde dig – så overfører vi dig til medlemssystemet, så du næste gang kan tilmelde dig direkte.